Talentenpaspoort

There is a difference between skill and talent. Master the skill to let the talent out.

Het talentenpaspoort
Het Talentenpaspoort is een unieke en wetenschappelijk onderbouwde tool om je WERKelijke talenten te ontdekken. Het is de methodiek van Peter Monsieurs van Pontis, Management School met Passie voor Management- en Teamontwikkeling. Je kunt als persoon je individuele Talentenpaspoort maken en als team je Team-Talentenpaspoort.

De meeste online vragenlijsten meten je competenties en niet je talenten. Competenties geven aan hoe goed je iets kunt. Wanneer je deze meet, krijg je echter alleen een momentopname d.w.z. ‘waar sta ik nu?’.

Jouw Talentenpaspoort zegt je niet waar je nu staat, maar wel waar je potentieel ligt. Het laat je zien waar je energie van krijgt, plezier in hebt maar ook waar je energie aan verliest. De bouwstenen van je potentieel zijn je drijfveren, je passies en je denkstijl(en). Samen vormen ze je talenten.

Wat zijn talenten? 
Het woord ‘talent’ dekt vele ladingen. Lees 10 verschillende teksten over talent en je hebt waarschijnlijk ook 10 verschillende definities waardoor je door de bomen het bos nauwelijks nog ziet.

 Het talentenpaspoort gebruikt daarom het unieke concept “WERKelijk talent”.

Jouw WERKelijke talenten zijn je natuurlijke eigenschappen :
* die jou energie geven op het werk
* die jou uniek maken t.o.v. andere professionals
* die jouw potentieel vormen om jezelf te kunnen onderscheiden én te overtreffen

WERKelijk talent = PASSIE + AANLEG = ENERGIE + GEMAK

Je WERKelijke talenten zijn eigenschappen die je bij je geboorte hebt meegekregen of die je op zeer jonge leeftijd onbewust hebt ontwikkeld. Deze eigenschappen zijn zeer stabiel en kun je op volwassen leeftijd niet bewust veranderen.

 Je kunt de verzameling van jouw WERKelijke talenten zien als een rijke voedingsbodem, je natuurlijke potentieel. Maar alleen wanneer je in je potentieel investeert zul je kunnen oogsten. Investeren in je potentieel betekent in de praktijk het verwerven van kennis en vaardigheden die je talent laten open bloeien. Eén ding is zeker. Wanneer je investeert in je talenten zul je niet alleen je best mogelijke prestaties leveren, je zult er ook echt plezier aan gaan beleven.

Zingeving
Ieder van ons streeft ernaar zichzelf te realiseren. Zelfs wanneer het einddoel van onze zelfrealisatie wellicht nooit bereikbaar is, is het voldoende om te merken dat je vooruitgang boekt in je zelfrealisatie om je gelukkig te voelen.

 Je WERKelijke talenten zijn jouw natuurlijke kenmerken. Doordat ze zo sterk deel uitmaken van wie je bent , sta je er niet (meer) bij stil en zijn we ons ook niet steeds bewust van onze talenten. Denk je al snel dat wat je doet voor anderen net zo normaal is als voor jou. Het Talentenpaspoort geeft je een helder inzicht in je talenten. Als je werkt en leeft in lijn met je talenten dan zul je deze activiteiten als zinvol ervaren. Deze activiteiten helpen je immers jezelf te realiseren en gelukkiger te maken.

Hoe werkt het talentenpaspoort nu eigenlijk?
Om jouw unieke Talentenpaspoort te kunnen maken vul je een online vragenlijst in.  Zo ontdek je jouw passies en hoe je het makkelijkst werkt. Aan de hand van je antwoorden vergelijken we je met alle andere professionals in de database.

In je Talentenpaspoort vind je twee “‘foto’s” van jezelf. De eerste foto toont je passies en de tweede foto toont je aanleg.

WERKelijk talent = PASSIE + AANLEG = ENERGIE + GEMAK

Wat deze twee foto’s nu precies zeggen over je WERKelijke talenten bespreek je samen met mij, een gecertificeerd Talentenpaspoort coach, in een 2 uur durend coachgesprek. Ik ben opgeleid om samen met jou een juiste interpretatie te maken van de foto’s. Er bestaan zoveel verschillende WERKelijke talenten dat je ze niet kan vatten in een lijst(je). Jammer genoeg proberen de meeste talentenmethodes dit juist wel te doen. 

Wetenschappelijke onderbouwing van het talentenpaspoort
Het talentenpaspoort is geïnspireerd op de ‘needs-theory’ zoals ontwikkeld door Prof.  Henry A. Murray, William Mc Dougall, William James e.a. en op de ‘Cognitive styles theory’ zoals onderzocht door Eva Cools  (Phd.) en Prof. Herman Van Den Broeck van de Vlerick Leuven Management School.

Pontis Management School ontwikkelde een test om je een nauwkeurige positiebepaling te kunnen geven van de sterkte van uw drijfveren en denkstijlen ten opzichte van andere professionals. De berekening van de resultaten en de positiebepaling werd uitgewerkt in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.

Studiekeuze
Door een studie ontwikkel je voornamelijk je competentie (kennis en vaardigheden) in een bepaald vakgebied. Wanneer je competent bent (lees ‘goed bent’) in een activiteit die bedrijven nodig hebben, dan is men bereid jou daar een salaris voor te betalen.

Maar het is niet altijd zo dat omdat je iets goed kunt het je ook voldoening schenkt. In het Engels zegt men dat ‘success’ niet gelijk is aan ‘fulfilment’. Alleen wanneer je competentie gebruik maakt van je WERKelijke talenten, zul je bij het werken met deze competentie merken dat dit jou energie geeft en het je makkelijk afgaat.

Bij het maken van een studiekeuze hechten jongeren (en hun ouders) wellicht teveel aandacht aan de marktwaarde van het diploma. Terwijl de hamvraag is: is er een goede match tussen de competenties die ik met deze studie ga verwerven en mijn WERKelijke talenten ? En is er een goede match tussen de jobs die je met zo’n diploma kunt uitoefenen en mijn WERKelijke talenten ?

De aandacht voor de match met je WERKelijke talenten mag je natuurlijk niet blind maken voor andere belangrijke factoren, zoals het vereiste fysieke en/of intellectuele vermogen (IQ). Maar één ding is zeker. Wanneer je een keuze maakt die in lijn ligt met je WERKelijke talenten, zul je het beste uit jezelf halen. Er zijn talloze voorbeelden van jongeren die met minder intellectuele vermogens meer resultaat behalen, doordat ze een passende studiekeuze hebben gemaakt.

Jouw investering
Voor € 395,00, ontvang je de online vragenlijst, het rapport én een twee uur durend coachgesprek om je rapport te bespreken zodat je de juiste verbanden leert leggen tussen je passies en je aanleg. Want: WERKelijk talent = PASSIE + AANLEG = ENERGIE + GEMAK.
Indien gewenst kan het coachgesprek ook online plaatsvinden.

Bron: www.unsplash.com